Kada su u pitanju akumulatori, kupci i korisnici istih često imaju razne nedoumice koje se tiču pravilnog izbora, korišćenja i načina održavanja nakon kupovine. Ova materija je veoma kompleksna sa tehnološkog i hemijskog aspekta, kao i iz ugla kategorizacije, te je najbolje svesti je na neki razumni minimum koji će koristiti svima koji su iznad navedeni. Akumulatori nemaju samo usku primenu kod vozila koja se koriste u svakodnevnoj upotrebi, već imaju i mnoge industrijske namene, te će i oni, iako je generalni akcenat na automobilskim akumulatorima biti pomenuti zbog poređenja i boljeg razumevanja materije.

Vrste akumulatora i načini upotrebe

Osnovna i uprošćena podela akumulatora bi mogla da bude na:

Akumulatori otvorenog tipa

Oni imaju klasične čepove (ventile) po čemu se prepoznaju i izdvajaju od drugih. Unutar njih se nalazi rastvor u tečnom obliku i olovne ćelije iz kojih se neophodna struja generiše tokom radnog veka akumulatora.

akumulator

Napomena: kod nekih akumulatora su čepovi prekriveni zaštitnom plastikom, te vam se može učiniti na prvi pogled da ih nema. Otvaranjem plastike, dolazi se do čepova.

Akumulatori zatvorenog tipa

Oni se prepoznaju po tome što nemaju čepove. Imaju svoj poklopac i kiselinu u sebi kao i prethodna vrsta. Razlika u odnosu na njih je ta što imaju već pomenuti poklopac u kome se elektrolit prilikom zagrevanja i rada kondenzuje i vraća nazad u tečnom obliku u akumulator, tako da kod njih nije potrebno dolivati vodu (niti je to moguće), kao kod prvog tipa. Često ih mešaju ih sa gelnim akumulatorima, što nije ispravno.

 

Akumulator zatvorenog tipa

Potencijalni kupci ili korisnici, često su u zabludi da ovakav tip akumulatora ne zahteva nikakvo održavanje. Takav ne postoji. O svakom je potrebno brinuti i adekvatno ga održavati.

Većina akumulatora, kako bi se njihov radni vek i korišćenje produžilo, zahteva demontažu na određen broj meseci i njihovo postavljanje na punjač kako bi se dopunili. Nakon toga, nastavlja se sa njihovim korišćenjem.

AGM (Absorbent Glass Mat) akumulatori

Spadaju zajedno sa gelnim u VRLA (Valve Regulated Lead Acid) baterije.
Ovaj tip akumulatora u sebi sadrži kiselinu koja nije u tećnom stanju već se nalazi u specifičnoj materiji nalik na vatu. Njihovim “mućkanjem” ne čuje se kretanje elektrolita.

AGM akumulator

Gelni akumulatori

Gel akumulatori su druga vrsta VRLA akumulatora. Ni u njima se ne oseća prisustvo elektrolita mućkanjem, zato što je elektolit na bazi silicijum-dioksida u obliku pudera. Kao i AGM akumulatori ni oni ne traže (niti je moguće) bilo kakvo održavanje sem punjenja. Gel akumulatori mogu da rade u bilo kom položaju zbog svoje konstrukcije i da se prave za veoma male kapacitete čak do samo 1 Ah.

Gelni akumulator

Suvi akumulatori

Oni funkcionišu po principu razmene gasa i služe za specijalne namene, te se ne nalaze u širokoj upotrebi.

Suvi akumulator

Trakcijski akumulatori

Oni se koriste u industriji za viljuškare i određena dostavna vozila. Pored njih postoje i polutrakcijski akumulatori čija je namena za moderne skutere, za invalidska kolica, medicinske aparate, mašine za pranje podova itd.

Trakcijski akumulator

 

Namena akumulatora

Namena klasičnih, AGM i akumulatora zatvorenog tipa je ista. Služe za startovanje vozila.

Tu razlikujemo neke od parametra:

  • Broj amper sati – primer: 77 Ah

Ovaj parametar predstavlja intenzitet/jačinu struje koja se na određeno vreme isporučuje  (Ah)

  • Startna snaga (amperaža) – primer: 760 A

To je struja (pokretačka snaga), koju akumulator preko anlasera prenosi na zamajac vozila i na taj način startuje motor. Po njoj se određuje koji je akumulator pogodan za vaše vozilo.

Pored klasičnih, postoje i akumulatori za specijalne namene koje sam pomenuo, a koji nemaju veliku startnu snagu, već se koriste za snabdevanje određenih potrošača strujom duže vreme. Takvi akumulitari snabdevaju viljuškare, radne mašine, vozila za golf, kamere za video nadzor itd.
To su akumulatori običnog ili gel tipa. Za razliku od startnih akumulatora, oni mogu da se prazne na 0 V, a da pritom ne dođe do trajnog oštećenja . Kod startnih akumulatora, ukoliko dođe do pražnjenja ispod 10.8V, akumulator će se oštetiti.

Akumulator za viljuskare

Stoga, shodno namenama, ne treba mešati ove tipove, kao i njihovu primenu jer to može dovesti do skraćenja upotrebe roka akumulatora, ili njihove totalne nefunkcionalnosti.

Kako odabrati odgovarajući akumulator?

Za početak, postavlja se pitanje namene akumulatora? Da li imate starije ili novije vozilo, šta sve imate od potrošača u vozilu itd. Kao i uvek, najbitnije je kupovati akumulator po preporuci proizvođača vozila.

Stariji modeli vozila ne sadrže veliku količinu elektronike i modernih sistema poput današnjih vozila. Akumulator se kod njih koristi isključivo za pokretanje vozila i održavanje osnovnih potrošača tokom vožnje (svetla, eventualno uređaj za reprodukciju muzike itd.). Kako nisu zahtevni, njih može da “opslužuje” klasičan akumulator znatno niže startne snage (npr. 640 A) i 77 Ah.

Olovni akumulator

Sa razvojem novih tehologija, moderna vozila su dobila mnogo veći broj “aktivnih i pasivnih” potrošača. Shodno tome, mora se odabrati akumulator koji odgovara tim potrebama. Potrošači kod savremenijih vozila nisu aktivni samo u toku vožnje gde potrošnja struje može biti za: centralni računar automobila, sisteme bezbednosti, multimedijalne uređaje, GPS navigaciju, grejanje sedišta, grejanje retrovizora itd.

Kada vozilo nije u pokretu, takođe troši struju i pod naponom je. Mnogi sistemi u koje mogu pobrojati: alarmnu jedinicu, centralnu bravu, računar, GPS lokator, kamera itd., sve vreme troše električnu energiju te akumulator mora biti pravilno odabran, kako bi podržao sve pomenuto. Stoga bi u ovom slučaju na primer, morali da iskoristimo akumulator zatvorenog tipa (zbog boljeg iskorišćenja elektrolita) od 77 Ah, startne snage 780 A. Znači, neophodna je veća startna struja. Pored pomenutog, kod ovakvih akumulatora premazi u ćelijima mogu biti posebnog kalcijumskog tipa, dok danas dolaze i još modernije varijante sa premazom od karbona. Karbon je mngo bolji provodnik, a i mnogo bolje čuva električnu energiju.

Akumulator

Tehnologija i razvoj su napredovali još dalje, te se sada proizvode vozila sa “start-stop” sistemom, koji podrazumeva deaktivaciju motora u trenucima kada vozilo nije u pokretu (stoji na semaforu itd.), te su proizvođači akumulatora ponovo stavljeni pred izazov da konstrukcijom akumulatora, odgovore i tom zahtevu, te je veoma bitno prilikom odabira, pronaći adekvatan model od određenog proizvođača.

Start stop akumulator

Nepravilnim odabirom akumulatora, bio on veće ili manje snage nego što je to potrebno, pomenuti se može trajno oštetiti, a to ne spada u garanciju proizvođača. Ekspertizom i analizom akumulatora koji nije u ispravnom stanju, lako se može utvrditi razlog njegovog kvara, te se on samim tim ne može zameniti u garatnom roku, jer se nepravilan izbor i korišćenje ne mogu reklamirati.

 

Još neke od nedoumica kada su u pitanju akumulatori

 

Da li je bolje da kupim znatno skuplji i moderniji akumulator od jeftinijeg iste startne snage i amperaže za svoj auto koji je starije proizvodnje?

Savremeni akumulatori u savremenim vozilima, zbog potrošača o kojima sam maločas pisao, imaju zahteve za jačom strujom i punjenjem koje dolazi od alternatora. Dozvoljeno punjenje kod starijih vozila može biti i 13.90 V uz aktivne potrošače. Kod savremenih vozila, propisano punjenje je znatno više i iznosi 14,2 – 14.7 V, te shodno tome može doći do stradanja modernijeg akumulatora tokom upotrebe u vozilu starije proizvodnje, usled neadekvatne dopune.

Da li mogu da koristim jeftiniji akumulator iste startne snage i amperaže za svoj auto koji je novijeg godišta?

Odgovor bi bio sličan prethodnom, samo u obrnutom smeru. Zbog velikog broja potrošača, starije konstrukcije akumulatora ne mogu da odgovore svim potrebama modernih vozila kada je u pitanju struja, te samim tim i rok trajanja istog ne bio u granicama propisanog.

Šta šteti akumulatoru?

– Držanje akumulatora u polu ispražnjenom stanju
– Držanje akumulatora u polu ispražnjenom stanju van upotrebe, ili na vozilu koje se ne koristi. Nakon određenog vremena dolazi do procesa sulfatizacije koji negativno utiče na akumulator. Reč je o stvaranju kristala unutar njega koje je nemoguće vratiti iz kristalnog u tečno stanje
– Akumulator je bolje držati u hladnim nego u toplim prostorijama ukoliko se ne koristi
– Sve vrste akumulatora zahtevaju održavanje. Na određen vremenski period neophodno je dopuniti akumulator kod servisera strujom adekvatnog intenziteta i očistiti isti spolja zbog eventualnog pojavljivanja “površinskih struja”. To će produžiti njegov vek i uticati na pouzdanost istog i u ekstremnim uslovima
– Redovnom promenom svih elektroinstalacija na vozilu, kao i potrošača kod auto električara, uz obaveznu proveru punjenja alternatora i anlasera, smanjujete rizik da usled nekog nedostatka u tom delu, akumulator bude izložen slabijoj dopuni ili pražnjenju. To može da ga uništi
– Treba izbegavati brza punjenja i takozvane “boostere”. Pomenute treba koristiti samo u ekstremim slučajevima (ukoliko ste na nekom zavejanom putu i slično). Oni utiču na oštećenje akumulatorskih ćelija, te nakon jednog ili dva punjenja na taj način, akumulator gubi svoja osnovna svojstva i kapacitet mu opada.

Akumulator booster

 

Ukoliko vaš akumulator počne da posustaje i da neke znake nepravilnog rada, neophodno je za početak utvrditi sledeće stvari:

– Koliko godina je u upotrebi? Moderni akumulatori danas imaju jednu “lepu” osobinu da im rok upotrebe istekne nešto nakon isteka garantnog roka čak i uz veoma pravilnu upotrebu. Samim tim, mišljenja sam da je 3-5 godina prosečan radni vek trajanja akumulatora (čast izuzecima i određenim specifičnim modelima).
– Pre zamene akumulatora, nije loše ispitati kod auto električara sve potrošače u vozilu i vitalne delove koji su u korelaciji sa akumulatorom. Ukoliko je sa njima sve u redu, reč je o “isteklom veku trajanja”.

Neretko se dešava da se kupci često obrušavaju na prodavce u garantom roku sa tvrdnjama da je akumulator neispravan fabrički, a da pre toga nisu ispitali osnovne stvari koje se tiču potrošača.

U takvim slučajevima prodavci i proizvođač, ekspertizom utvrđuju stanje akumulatora, kao i eventualne razloge za njegov kvar. Ukoliko je problem do akumulatora, proizvođač je dužan da kupcu prosledi novi, dok u suprotnom slučaju, kupac mora da pronađe problem na drugoj strani, tačnije kod svog vozila.

Kupovina i odabir akumulatora

Na kraju i jedan generalni savet. Ukoliko je vaš akumulator neophodno zameniti, preporučujem direktan odlazak u neku od specijalizovanih prodavnica koje se bave prodajom istih ili auto opremom. Neki od servisa takođe mogu biti opcija. Na tom mestu će stručno osoblje na pravi način ponuditi adekvatnu zamenu određenog brenda. Većina njih vrši i otkup starih akumulatora te ćete dobiti i popust na eventualnu kupovinu novog. Pridržavajte se fabričke specifikacije ukoliko vaše vozilo nema neke modifikacije i dodate potrošače.

Cilj pisanja ovog teksta je približavanje ove tematike kupcima i potrošačima na jedan veoma uprošćen način, a ne favorizovanje nekog brenda sa fotografija koje su iskorišćene kao pokazne.

(Autor: Milan Stanković Kabe, Foto: akumularoy.pl, Varta, Exide, Energizer, Optima, Munja itd. )

Posted by Kabe

Internet je moja arena. Društvene mreže su moje pozorište. Uloge su podeljene, a karte su besplatne. Pročitajte i ostale članke:

2 Comments

  1. Aleksandar 03/08/2020 at 12:04

    Može li savet, šta kupiti (koji brend) da daje najviše za najmanje novca? Ili drugim rečima, medju drugorazrednim brendovima, koji je najbolji? Da imam novca kupio bih die hard ili exide, ali nemam 🙂 Automobil je 2002g…

    Reply

  2. I svi se podjednako kradu. Vec nekoliko puta kupujem nov samo ove godine i vec mi se smucilo. Ne znam vise gde ce im dusa.

    Reply

Leave a Reply